Welkom

Welkom bij Éducation Permanente! Dit dynamische onderwijs-blog informeert je over actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.

De volgende definitie van permanente educatie geeft een goed beeld van een leven lang leren:

éducation permanente is een cultuurpolitiek principe waarbij een volledig samenhangende, geïntegreerde en flexibele structuur van voorzieningen wordt nagestreefd die aan elke mens gedurende zijn gehele leven de voor hem geschikte mogelijkheden moet bieden om overeenkomstig zijn aanleg zijn educatieve, sociale en culturele behoeften te bevredigen en om zijn persoonlijkheid, mede door middel van zijn werk en zijn vrijetijdsbesteding, zowel voor zichzelf als ten bate van de gemeenschappen waarin hij leeft, te ontwikkelen